Nordkam Spółka z o.o. Logo


Oferta


Przedmiotem dostaw dla naszych odbiorców są kruszywa łamane pochodzące z mechanicznego przetworzenia wydobywanej skały gnejsowej (pochodna polimorficzna granitu) i szeroko stosowane w inżynierii drogowej i przemysłowej.

Na wszystkie oferowane asortymenty dysponujemy orzeczeniami o ich jakości i zgodności
ze stosownymi normami sporządzone przez:


Zakład Budowy Dróg Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej dla kruszyw stosowanych
do produkcji mas asfaltowo - bitumicznych oraz podbudowy.

 1. Grys 2.5
 2. Grys 5.8
 3. Grys 8.11
 4. Grys 11.16
 5. Grys 16.22
 6. Podbudowa zasadnicza
 7. Stabilizacja mechaniczna
 8. Piasek łamany

Zakład Budowy Dróg Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej dla kruszyw stosowanych
do produkcji tłucznia kolejowego.

 1. Tłuczeń 31,5/63
 2. Świadectwo kwalifikacji
 3. Ekspertyza nr 12218/MG


Katedrę Podstaw Budownictwa i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej dla kruszyw stosowanych
do produkcji betonów.

 1. Grys 2.8
 2. Grys 8.16
 3. Grys 16.22

Ponadto nasz dostawca posiada certyfikaty zgodności produkowanych kruszyw z obowiązującymi normami europejskimi, tj. EN 13043:2003 dla mas asfaltowo-bitumicznych oraz EN 12620:2002 dla betonów wystawione przez BUV Nord Hamburg. Niezależnie od tego, laboratorium zakładowe producenta przeprowadza badania jakościowe według norm europejskich każdej partii towaru przed jej załadunkiem, opracowując jednocześnie krzywe uziarnienia.

 

Nordkam oferuje krawężniki granitowe w cenach od 90.00 pln netto/mb.

Kostka brukowa granitowa:

 • szara 9/11cm w cenie 340 pln netto/tona (loco Gdynia)
 • szara 15/17cm w cenie 330 pln netto/tona (loco Gdynia)

Kostka granitowa kolorowa:

 • żółta 4/6cm w cenie 495 pln netto/tona (loco Gdynia)
 • żółta 8/11cm w cenie 485 pln netto/tona (loco Gdynia)

W naszej ofercie znajdą Państwo również inne wyroby z kamienia naturalnego.