Nordkam Spółka z o.o. Logo

O firmie


Firma Nordkam Sp. z o.o. działa na terenie Polski jako wyłączny dystrybutor produktów kopalni
Oster Pukk og Sand A/S / Norwegia.

NORDKAM Spółka z o.o. 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 17 NIP 9581481513 Zarejestrowana 15.02.2005 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku -- (XVI Wydział Gospodarczy) pod numerem KRS 0000228846 Kapitał zakładowy PLN 100.000W skład Zarządu firmy wchodzą:


Prezes Zarządu: Wojciech Białko
Członkowie Zarządu: Jarosław Kostrubała
Prokurent:Władysław Grzech


Co robimy

photo_3_150x100.jpg     

>> Dystrybucja kruszyw naturalnych na potrzeby drogownictwa oraz budownictwa.

>> Kompleksowa obsługa naszych klientów w porcie oraz na placach składowych.

>> Pomoc w doborze kruszyw.

>> Oferujemy krawężniki, galanterię, kostkę i inne elementy granitowe.

photo_22_150x100.jpg

photo_22_150x100.jpg